Oferta

Współpracuję z lekarzami wykonującymi konsultacje specjalistyczne: z okulistą, laryngologiem, neurologiem oraz z laboratorium analitycznym.

Na miejscu istnieje możliwość wykonania spirometrii, EKG, całodobowego monitorowania wartości ciśnienia tętniczego.

Nasze specjalizacje

Badania wstępne, okresowe, kontrolne

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia)

Badania osób ubiegających się o posiadanie prawa jazdy (wszystkie kategorie)

Inne usługi

Badania wstępne, okresowe i kontrolne osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Badania kierowców wykonujących czynności transportu drogowego i kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

Badanie osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni