Oferta

– badania wstępne, okresowe, kontrolne;

– badania wstępne, okresowe i kontrolne osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące;

– badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia);

– badania osób ubiegających się o posiadanie prawa jazdy (wszystkie kategorie);

– badania kierowców wykonujących czynności transportu drogowego i kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;

– badanie osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni;

Współpracuję z lekarzami wykonującymi konsultacje specjalistyczne: z okulistą, laryngologiem, neurologiem oraz z laboratorium analitycznym.

Na miejscu istnieje możliwość wykonania spirometrii, EKG, całodobowego monitorowania wartości ciśnienia tętniczego.