Oferta

15. 05. 05
Odsłony: 4560

 

Oferujemy:

- badania wstępne, okresowe, kontrolne;

- badania wstępne, okresowe i kontrolne osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące;

- badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia);

- badania osób ubiegających się o posiadanie prawa jazdy (wszystkie kategorie);

- badania kierowców wykonujących czynności transportu drogowego i kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;

- badanie osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni;

 

Współpracuję z lekarzami wykonującymi konsultacje specjalistyczne: z okulistą, laryngologiem, neurologiem oraz z laboratorium analitycznym.

Na miejscu istnieje możliwość wykonania spirometrii, EKG, całodobowego monitorowania wartości ciśnienia tętniczego.