Badania medycyny sportowej

15. 05. 05
Odsłony: 2659

Praktyka Lekarska lek. med. Andrzej Woroniecki oferuje badania zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowej – posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej nr. 664 upoważniający do przeprowadzania badań.

Badania dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia prowadzone są w ramach kontraktu z NFZ w

Poradni Dzieci Zdrowych SP ZOZ w Hajnówce w poniedziałki.

Badania odpłatne wykonywane są w gabinecie przy ul. 3 Maja 10 („ PODLASIAK „)

w środy i czwartki.