Badania medycyny sportowej

Praktyka Lekarska lek. med. Andrzej Woroniecki oferuje badania zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowej – posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej nr. 664 upoważniający do przeprowadzania badań.