Praktyka lekarska

Praktyka Lekarska lek. med. Andrzej Woroniecki została założona w 1999 roku. Obecnie przeniesiona do wyremontowanego lokalu przy ul. Stefana Batorego 25  w Hajnówce.

Przyjęcia w godzinach:

  • wtorek, piątek – 7:30 – 10:00
  • środa, czwartek – 15:30 – 18:00

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi z zakresu medycyny pracy działalność została poszerzona o badania, do których wykonania zobowiązuje Pracodawców Kodeks Pracy.

Pracodawco:

Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1184) nakłada prawny obowiązek podpisania umowy pomiędzy pracodawcą a podstawową jednostką służby medycyny pracy o sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Zapraszam

Andrzej Woroniecki

specjalista medycyny pracy